Các bước tham gia

 • Đăng ký làm
  đại lý với AdFlex
 • Chọn chiến dịch
  quảng cáo
 • Đưa chiến dịch
  tới người dùng cuối
 • Nhận doanh thu
  hàng tháng từ AdFlex

Chúng tôi khác biệt

Lợi nhuận cao nhất
Lợi tức đầu tư là một chỉ số quan trọng đối với đại lý. Chúng tôi luôn lựa chọn chiến dịch, mức giá và tối ưu vận hành để có thể đạt được lợi tức đầu tư cao nhất trên từng đơn vị traffic của các bạn.
Hỗ trợ tuyệt đối
Sự phối hợp và hỗ trợ, chứ không phải chỉ là mức giá, là điều mà các bạn quan tâm. AdFlex luôn đề cao sự tương tác trực tiếp giữa đại lý và đội vận hành nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất.
Lấy uy tín làm tôn chỉ
Quan trọng hơn tất cả, uy tín của chúng tôi và niềm tin từ các bạn sẽ là điều giúp AdFlex phát triển bền vững. Trên quan điểm đó, chúng tôi áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt, đền bù thoả đáng và bảo mật thông tin đối tác triệt để.

Cách thức hợp tác

Affiliate In-App APK.vn Notification
Join Us

Chính sách hợp tác & FAQ

 • Chính sách hợp tác
  Chúng tôi mong muốn hợp tác trên các chính sách minh bạch, mong các bạn tìm hiểu về các chính sách hợp tác của AdFlex
  Tìm hiểu
 • Hỏi / Đáp
  Các thắc mắc thường gặp dành cho đại lý bắt đầu hợp tác với AdFlex. Các bạn cũng có thể đặt thêm câu hỏi với chúng tôi thông qua nhóm hỗ trợ.
  Tìm hiểu