Chính sách kinh doanh

1. Quyền và nghĩa vụ chung

1.1. Đại lý phải có quyền hợp pháp hoặc không bị giới hạn bởi luật pháp trên các tài nguyên mà đại lý sử dụng để hợp tác kinh doanh với AdFlex.

Đại lý phải là chủ sở hữu hoặc chủ thể khai thác kinh doanh hợp pháp của website, ứng dụng hoặc các tài nguyên mà đại lý sử dụng để hợp tác kinh doanh với AdFlex. Trong trường hợp vi phạm hoặc bị khiếu nại do tranh chấp quyền sử dụng tài nguyên đó, AdFlex có quyền thu hồi hoặc không trả cho đại lý các khoản doanh thu phát sinh từ việc đại lý kinh doanh các chiến dịch quảng cáo của AdFlex. Ngoài ra, đại lý sẽ phải bòi thường cho AdFlex toàn bộ các thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm của mình gây ra.

1.2. Đại lý chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung, dịch vụ hay sản phẩm mà mình cung cấp.

Đại lý chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và người dùng cuối về những nội dung, dịch vụ hay sản phẩm trên website, ứng dụng hoặc các tài nguyên mà đại lý sử dụng để hợp tác kinh doanh với AdFlex. Trong trường hợp vi phạm hoặc bị khiếu nại về những nội dung, dịch vụ hay sản phẩm cung cấp qua các tài nguyên đó, AdFlex có quyền thu hồi hoặc không trả cho đại lý các khoản doanh thu phát sinh từ việc đại lý kinh doanh các chiến dịch quảng cáo của AdFlex. Ngoài ra, đại lý sẽ phải bòi thường cho AdFlex toàn bộ các thiệt hại phát sinh do hành vi vi phạm của mình gây ra.

1.3. Các quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản khác.

Đại lý phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình được quy định bởi pháp luật tại nước sở tại trong phạm vi hợp tác kinh doanh với AdFlex. AdFlex không có trách nhiệm đối với các vi phạm của đại lý và có quyền ngừng hợp tác hoặc phạt doanh thu trong trường hợp đại lý vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình đối với pháp luật trong phạm vi hợp tác với AdFlex.
Đại lý được quyền biết đầy đủ các thông tin về chính sách và quyền lợi của mình từ AdFlex

2. Hướng dẫn kinh doanh

2.1. Đối tượng hợp tác với AdFlex

Bạn có thể hợp tác với chúng tôi nếu bạn:

- Có khả năng sử dụng, huy động một lượng lớn traffic thông qua Google AdWords, Youtube, Facebook Ads v.v...

- Là nhà phát triển ứng dụng, đang sở hữu ứng dụng có nhiều người sử dụng. - Là người sở hữu các website (mobile & desktop) có nhiều người truy cập, có khả năng phát tán ứng dụng tới nhiều người dùng.

2.2. Kiếm tiền với AdFlex

Có bốn giải pháp bạn có thể sử dụng để bắt đầu kiếm tiền cùng AdFlex:

- Phân phối link trực tiếp
AdFlex cung cấp một danh sách các chiến dịch thông qua link cài đặt trực tiếp, hoặc qua kho tải (Google Play) cho phép bạn giới thiệu một cách trực tiếp các ứng dụng được quảng cáo trên nguồn traffic của bạn, ví dụ Google Adword, Youtube, Facebook Ads, web/wap bạn sỡ hữu hoặc cácgame/ app bạn tự phát triển...

- Quảng cáo In-app
AdFlex cung cấp AdFlex SDK là cơ chế hiển thị quảng cáo trên các ứng dụng. Bạn có thể sử dụng SDK dạng wrapper hoặc SDK dạng mã nguồn. Đối với wrapper, bạn có thể bọc quảng cáo in-app vào một ứng dụng bất kỳ và không cần can thiệp vào mã nguồn.

- APK.vn
Kho nội dung chứa hàng nghìn ứng dụng miễn phí tích hợp sẵn quảng cáo, hỗ trợ park domain và rất nhiều công cụ kinh doanh hiệu quả.

- Hiển thị thông báo
AdFlex nhúng cơ chế hiển thị thông báo lên màn hình chính của thiết bị di động thông qua AdFlex SDK

3. Các chính sách, quy định về kinh doanh

3.1. Chính sách ghi nhận install, click

AdFlex cung cấp các sản phẩm và công cụ cho phép các đại lý kiếm tiền thông qua việc sử dụng Kho CPI, Smart Ads 3.0, SDK Wrapper, APK.vn và các công cụ hỗ trợ khác.

Doanh thu của đại lý, tùy từng chiến dịch, được ghi nhận dựa trên một trong hai đơn vị là install - số lượt cài đặt và click - số nhấp chuột của người dùng. Để hợp tác với AdFlex, đại lý cần tuân theo quy định ghi nhận install và click với thông tin chi tiết sẽ được mô tả dưới đây. Nếu đại lý không chấp nhận hoặc không tuân theo quy định của AdFlex, chúng tôi có quyền ngừng hợp tác hoặc đưa ra các hình thức xử phạt đối với doanh thu và tài khoản của đại lý. Chính sách ghi nhận được xây dựng với mục đích đảm bảo một môi trường kinh doanh quảng cáo CPI/CPC lành mạnh và đảm bảo quyền lợi của tất cả các đại lý hoạt động với AdFlex cũng như các Nhà quảng cáo.

Chú ý: để thử nghiệm dịch vụ các đại lý có thể sử dụng tài khoản demo. Việc sử dụng tài khoản demo không vi phạm các chính sách trên.

Cách ghi nhận một install ,CPI hợp lệ

Để một CPI được coi là hợp lệ khi thoả mãn các tiêu chí sau:

- Người dùng cuối tải ứng dụng về thiết bị di động của mình một cách tự nguyện , chủ động và hiểu rõ về hành vi của mình.

- Người dùng cuối cài đặt ứng dụng thành công và mở ứng dụng trong lúc thiết bị có kết nối mạng.

- Thiết bị chưa từng cài đặt ứng dụng được quảng cáo bởi AdFlex trước đó. Việc xoá ứng dụng đi cài lại sẽ không được ghi nhận.

- Trong vòng một tiếng kể từ khi cài đặt và mở thành công, AdFlex sẽ ghi nhận.

- Đối tượng, khu vực địa lý, ngôn ngữ, thiết bị v.v… phù hợp với tiêu chí mua quảng cáo của AdFlex.


Các luật giới hạn một CPI bao gồm:

- Với campaign Android, một tài khoản email Google Play trên thiết bị chỉ được tính là một cài đặt duy nhất với một chiến dịch, cho dù tài khoản đó có sử dụng trên nhiều hơn một thiết bị.

- Với campaign iOS: một device chỉ được tính một lần cài đặt với một chiến dịch.

- Một thiết bị (được định danh bằng IMEI) không được ghi nhận quá 1 lần đối với một campaign.

- Một địa chỉ IP không được ghi nhận quá 1 lần đối với một campaign.

- Các install vượt quá hai điều kiện trên sẽ được xếp vào nhóm install vi phạm và tài khoản có thể bị theo dõi hoặc xử phạt bởi AdFlex.


Ví dụ về các hình thức vi phạm điển hình bao gồm (nhưng không giới hạn):

- Cưỡng ép người dùng tải ứng dụng.

- Giả mạo ứng dụng.

- Tự cài đặt trên các thiết bị của mình hoặc nhờ bạn bè, người quen cài hộ.

- Tự cài đặt trên thiết bị ảo.

Chú ý: Nếu bạn có thể tiếp cận với một số lượng lớn các thiết bị di động (đơn vị bán thiết bị mới, cũ, sửa thiết bị di động v.v…) muốn hợp tác với AdFlex, bạn không được phép tự động sử dụng hệ thống AdFlex khai thác các chiến dịch non-incentive mà cần liên hệ với chúng tôi để có hình thức hợp tác riêng, hoặc có thể khai thác các chiến dịch incentive. Liên hệ qua email maihtt@eway.vn để được tư vấn hợp tác.

Cách ghi nhận click, CPC hợp lệ

Để một CPC được coi là hợp lệ khi thoả mãn các tiêu chí sau:

- Người dùng cuối click vào quảng cáo bằng thiết bị di động của mình một cách tự nguyện, chủ động và hiểu rõ về hành vi của mình.

- Đối tượng, khu vực địa lý, ngôn ngữ, thiết bị v.v… phù hợp với tiêu chí mua quảng cáo của AdFlex.

- Trong vòng một tiếng sau khi click, AdFlex sẽ ghi nhận và đánh giá về độ hợp lệ.


Các luật giới hạn một CPC bao gồm:

- Một thiết bị (được định danh bằng IMEI) không được ghi nhận quá 3 lượt click trong một ngày. Trong vòng 6h đồng hồ, một thiết bị chỉ được ghi nhận một click đối với một chiến dịch.

- Một địa chỉ IP không được ghi nhận quá 3 lượt click trong một ngày.

- Các click vượt quá hai điều kiện trên sẽ được xếp vào nhóm click vi phạm và tài khoản có thể bị theo dõi hoặc xử phạt bởi AdFlex.


Ví dụ về các hình thức vi phạm điển hình bao gồm (nhưng không giới hạn):

- Cưỡng ép người dùng click.

- Đánh lừa người dùng click.

- Tự click trên các thiết bị của mình.

- Tự click trên thiết bị ảo.

3.2. Phân loại nguồn Traffic

Khi phân phối một chiến dịch, AdFlex sẽ công bố rõ chiến dịch đó chạy trên nguồn traffic nào. Có hai nguồn Traffic AdFlex chấp nhận:


Traffic Non-Incentive:

Là nguồn Traffic trong đó người dùng tương tác với quảng cáo của bạn một cách chủ động , tự nhiên và hiểu rõ họ đang làm gì.

Ví dụ: Đặt banner quảng cáo game trên wap/web, đưa bài mô tả ứng dụng lên các diễn đàn, sử dụng Google Search, Facebook Ads, gắn SDK AdFlex vào file apk và phân phối tới người dùng...


Traffic Incentive:

Là nguồn traffic trong đó người dùng được khuyến khích cài đặt game, ứng dụng hoặc click vào quảng cáo để nhận được quyền lợi, phần thưởng nào đó. Phần thưởng có thể là đồ trong game, mở khóa level, coin, tiền mặt...

Ví dụ: Trong game Pirate King (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jellybtn.cashkingmobile)

khi người dùng hết lượt quay thì nhận được quảng cáo nếu cài game/ứng dụng nào đó sẽ được thêm lượt quay...

Lưu ý quan trọng:

AdFlex không chấp nhận traffic từ cửa hàng điện thoại nhỏ. Nếu bạn sở hữu cửa hàng, chuỗi cửa hàng điện thoại bán ra từ 2,000 máy/tháng (cả Android và iOS) vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email support@adflex.vn để hợp tác các chiến dịch phù hợp.

3.3. Những tương tác bị cấm

Các hành vi cố tình vi phạm chính sách ghi nhận của AdFlex hoặc can thiệp trái phép vào hệ thống AdFlex được xếp vào hành vi cố tình phá hoại các quy định kinh doanh của AdFlex, bao gồm (nhưng không giới hạn):

- Sử dụng máy ảo để click/cài đặt các chiến dịch quảng cáo.

- Sử dụng máy thật để click/cài đặt một cách không tự nhiên đối với các chiến dịch quảng cáo non-incentive.

- Tác động vào ứng dụng được gắn SDK Wrapper để tạo ra các kết quả mà người dùng cuối không mong muốn.

- Tác động vào mobile site có đặt quảng cáo của AdFlex để tạo ra các kết quả mà người dùng cuối không mong muốn.

- Tấn công hệ thống của AdFlex.

- Tác động vào hệ thống gây số liệu sai lệch.

3.4. Các hình thức xử phạt

Khi bạn đã tham gia hợp tác cùng AdFlex, bạn cần hiểu và tôn trọng các quy định của AdFlex đưa ra. Trong quá trình hợp tác, AdFlex luôn sở hữu hai quyền sau:

- Ngừng hợp tác đối với bất kỳ một đại lý nào mà AdFlex cho rằng không có lợi cho các bên bao gồm Nhà quảng cáo, AdFlex và các publisher khác.

- Không ghi nhận doanh thu, phạt doanh thu, khoá tài khoản đối với các đại lý cố tình vi phạm các quy định của AdFlex.

Các tài khoản có dấu hiệu vi phạm sẽ được thông báo trước. Tuỳ theo mức độ vi phạm, AdFlex sẽ áp dụng linh hoạt hai hình thức sau:

- Email cảnh báo dấu hiệu vi phạm.

- Không ghi nhận toàn bộ doanh thu phát sinh trong một khoảng thời gian, bao gồm cả phần doanh thu vi phạm và không vi phạm chính sách của AdFlex.

- Khoá tài khoản, không công nhận toàn bộ doanh thu phát sinh, ngừng hợp tác vĩnh viễn.

3.5. Các chính sách về chất lượng

Đối với Nhà quảng cáo và AdFlex, các CPI từ nguồn Traffic của publisher cần đảm bảo các chỉ số sau:

-Retetion Rate: là tỷ lệ người dùng mở lại người dùng vào các ngày tiếp theo. Các mốc quan trọng là A1 - tỷ lệ người dùng mở lại ứng dụng vào ngày hôm sau và A7 - tỷ lệ người dùng mở lại ứng dụng sau 7 ngày.

Nếu một publisher phân phối một game/app có tổng từ 10 CPI trở lên mà tỷ lệ Retetion Rate A1 nhỏ hơn 10% thì AdFlex có quyền nghi ngờ chất lượng Traffic của publisher đó và có thể không tính doanh thu, ngừng hợp tác. Nếu tổng từ 5 CPI trở lên tỷ lệ Retention Rate A1 là 0% chúng tôi sẽ không tính doanh thu và ngừng hợp tác.

-NRU: là tỷ lệ user mới đăng ký khi cài đặt game. Tương tự như Retetion Rate, nếu publisher có từ 10 CPI trở lên cho một game mà không sinh ra người dùng, AdFlex có quyền ngừng hợp tác, không thanh toán cho các CPI đó.

Với mỗi campaign AdFlex sẽ đưa ra các chỉ số Retention Rate hoặc NRU cụ thể và có chính sách tính doanh thu theo tỷ lệ bạn đạt được.

4. Chính sách giá, chia sẻ doanh thu và thanh toán

4.2. Thời gian thanh toán

4.2.1. Thanh toán định kì:

- Áp dụng với Publisher có doanh thu từ 100,000VNĐ trong tháng.

- AdFlex thanh toán toàn bộ doanh thu vào ngày 16,17 hàng tháng. Doanh thu thanh toán là toàn bộ doanh thu phát sinh trong tháng trước đó.

- Ví dụ: doanh thu tháng 06/2015 của Publisher là 500,000 VNĐ thì doanh thu này sẽ được thanh toán vào ngày 16, 17/07/2015.

4.2.2 Thanh toán nhanh:

Áp dụng với Publisher có doanh thu đạt 10,000,000 VNĐ trong 15 ngày

Publisher có doanh thu đạt 10,000,000 VNĐ trong vòng 15 ngày đầu của tháng sẽ được thanh toán vào ngày 17 cùng tháng

Publisher có doanh thu đạt 10,000,000 VNĐ trong 15 ngày cuối của tháng, sẽ được thanh toán vào ngày mồng 2 của tháng kế tiếp

Ví dụ:

Từ ngày 1/12 đến 15/12, doanh thu của bạn là 10,000,000 VNĐ thì bạn sẽ được thanh toán 10,000,000 VNĐ vào ngày 17/12/2014

Từ ngày 16/12 đến 31/12, nếu doanh thu của bạn tiếp tục đạt 10,000,000 VNĐ thì bạn sẽ được thanh toán doanh thu vào ngày 02/01/2015

4.3. Hình thức thanh toán

AdFlex áp dụng các hình thức thanh toán sau:

- Thanh toán qua chuyển khoản (bắt buộc phải có thông tin tài khoản)

- Thanh toán qua nhận tiền ngân hàng bằng CMND

- Thanh toán qua thẻ cào điện thoại

- Chuyển tiền qua bưu điện

Publisher chỉ được chọn một hình thức thanh toán. Số tiền Publisher nhận là toàn bộ số tiền hiển thị trên trang http//:pub.adflex.vn.

4.4. Hạn mức thanh toán

Publisher sẽ được thanh toán theo định kỳ khi số tiền đến thời hạn thanh toán lớn hơn 100,000 VNĐ.

Nếu doanh thu của Publisher nhỏ hơn 100,000 VNĐ thì sẽ cộng dồn sang tháng kế tiếp.

4.5. Thực hiện thanh toán

AdFlex sẽ thanh toán trong các ngày làm việc, từ thứ hai đến hết thứ sáu và không phải ngày nghỉ , ngày lễ, Tết.

4.6. Thắc mắc, khiếu nại về thanh toán

Mọi khiếu nại, thắc mắc về thanh toán sẽ cần được thông báo tới AdFlex trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán, sau 30 ngày, các khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Publisher có thể liên hệ tới AdFlex thông qua hai hình thức:

Gọi điện tới số 04.6686.0941 hoặc 04.6680 5530

Email support@adflex.vn